Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Αγαμέμνων Αισχύλου, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, «Θήλυς, άρσενος φονεύς»

Αγαμέμνων Αισχύλου, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, «Θήλυς, άρσενος φονεύς»: Το 458, δηλαδή δύο χρόνια προτού πεθάνει ο Αισχύλος, νικάει στους δραματικούς αγώνες με τη μοναδική τριλογία που διασώθηκε, την Ορέστεια (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες), με θέμα από τον μύθο των ...